Coaching rodzicielski


szczęśliwa rodzinaRozwój komunikacji poprzez social media i przepływ informacji w internecie, spowodował niesamowity rozwój intelektualny młodych pokoleń. Jednak rozwój emocjonalny dzieci zdecydowanie nie nadąża za tym dynamicznym rozwojem.

Rola rodzica jest zawsze od wieków taka sama:

  • kochać i być w pełni obecnym, aby dać poczucie ważności i bezpieczeństwa dziecku,
  • wspierać, aby dać mu siłę do życia i rozwoju,
  • korygować i wyznaczać granice, aby uczyć szacunku i odpowiedzialności.

Ważna jest równowaga. Niedobór uwagi rodziców i okazywania miłości, czyni dziecko nieśmiałym, lękowym, z niskim poczuciem własnej wartości. Nadmiar uwagi rodziców, prowadzi do rozwoju zbyt dużych ambicji u dziecka, niewspółmiernym z jego aktualnym rozwojem i predyspozycjami, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń postrzegania siebie samego i różnych form ucieczki od rzeczywistości. Rodzice tworzą dom i jego atmosfera jest środowiskiem sprzyjającym rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu i emocjonalnemu. Gdy są spełnione warunki dla dwóch pierwszych możliwości rozwoju, a nie ma poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, dziecko żyje w stresie, z którym nie potrafi sobie poradzić, nie ważne czy ma kilka czy kilkanaście lat.

Coaching rodzicielski do diagnoza i doradztwo życiowe, jak lepiej wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym. Jak cieszyć się życiem i świadomym rodzicielstwem. Często też, jak nie kopiować schematów wyniesionych z własnego domu rodzinnego.

Warto nauczać poprzez przykład. W rodzinach dysfunkcyjnych lub niepełnych dzieci przejmują różne role za lub od rodziców. Zawsze przejmują poczucie winy, nieważne, ile mają/mieli lat i czy mają/mieli jakikolwiek wpływ na problemy w rodzinie. Coaching rodzicielski nabiera znaczenia w zrozumieniu powstania trudnych emocji i naprawieniu komunikacji rodziców z dziećmi, aby w sposób świadomy i mądry, być obecnym i wspierać z miłością życie dziecka.

Jolanta Sokołowska