Medytacje i techniki relaksacyjne


medytująca kobieta

Odnaleźć siebie, być sobą - w każdym miejscu, w każdej sytuacji…

Poczuj ciszę wewnętrzną, spokój, harmonię…

„Szczęście jest w Tobie, w ciszy wewnętrznej, w kontakcie z pięknem Natury, w Miłości do siebie i bliskich, w dobrych relacjach ze światem”

Szczęście definiujemy jako…

odczucie chwili, jako spełnienie, zadowolenie z siebie, osiągnięcie jakiegoś marzenia. Tak jakby szczęście przychodziło z zewnątrz i zależało od czynników z zewnątrz. Tym czasem szczęście wypływa z naszego wnętrza. Szczęście to spokój wewnętrzny, jeśli go nie mamy to wszelkie osiągnięcia, sukcesy – nie mają znaczenia, nie dają nam radości.

Jak poczuć spokój wewnętrzny w zgiełku tego co dzieje się wokół nas i w nas samych, w naszych głowach, sercach? Powróć do swojej pierwotnej natury pełnej dobroci, miłości i współczucia czyli widzenia i słyszenia innych. Poczuj jak ważne jest, aby tak postępować wobec innych, ale i wobec siebie samego - z dobrocią, troskliwością, miłością, życzliwością i współczuciem, widząc i słysząc wszelkie emocje, bóle, zranienia, potrzeby.

Wszystko co wydarzyło się w Twoim życiu do tej pory jest przeszłością, ważne aby ją zamknąćw mądry sposób, aby stała się dla nas doświadczeniem, aby budowała w nas Mądrość Życiową. Tak więc ważne, aby zdjąć blokady wewnętrzne, oczyścić zranienia, wybaczyć, zadośćuczynić, uznać i zrozumieć, że wszystko co nas spotkało miało sens, było lekcją, zbudowało naszą Mądrość Wewnętrzną. I to daje nam siłę, pozwala stanąć w tu i teraz, pomaga stworzyć plan działania i działać. Działać z nadzieją, siłą, radością. I to jest droga do szczęścia, do poczucia spokoju wewnętrznego. To prowadzi ans do przekonania, że wszystko jest ze mną w porządku, że jestem dobrym człowiekiemi nie ważne co działo się dotychczas w moim życiu, od dzisiaj mogę działać z miłością, z dobrocią i współczuciem.

Czuć w sobie spokój, harmonię wewnętrzną, polubić siebie, zauważyć, docenić i działać dalej dzieląc się tym z innymi. Gwarantuję, że w ten sposób będziemy czuć piękną pozytywną energię w sobie i radość życia. A to jest naszą odpornością na stresy, obroną przed zranieniami, zabezpieczeniem przed ryzykiem depresji.

To jest nasz układ psychoimmunologiczny 😊


Medytacje i Techniki Relaksacyjne.

Program:

1. Medytacja W CISZY. Trening Uważności. Oczyszczanie umysłu.
2. Medytacja SERCA. Rytm dnia. Oczyszczenie ciała.
3. Medytacja W RUCHU. Zarządzanie własną energią. Oczyszczanie duszy.
4. Medytacja POWITANIE DNIA. Harmonia wewnętrzna. Moc Oddechu.
5. Medytacja prowadzona DRZEWO ŻYCIA. Siła wewnętrzna. Zdjęcie blokad wewnętrznych.
6. Medytacja prowadzona 4 ŻYWIOŁY. Oczyszczanie, wybaczanie, zapominanie.
7. Słowa Mocy HO’OPONOPONO. Dobro. Miłość. Współczucie.

Jolanta Sokołowska