Coaching relacji i rozwojowy

Coaching Rodzicielski do diagnoza sytuacji i doradztwo życiowe, jak lepiej wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym. Jak cieszyć się życiem i świadomym rodzicielstwem. Często też, jak nie kopiować schematów wyniesionych z własnego domu rodzinnego. Jak głęboko słuchać i słyszeć się nawzajem oraz nauka empatycznej komunikacji.

Coaching dla dzieci i młodzieży to wysłuchanie emocji dziecka, zrozumienie jego świata wyobrażeń, pragnień. To pomoc dziecku w nawiązaniu kontaktu z samym sobą, z otoczeniem oraz nauka empatycznej i efektywnej komunikacji. Największy skarb, który mogą rodzice dać dziecku to: zrozumienie, ciepło, miłość, bliskość, a także dobry przykład i bycie stanowczym. Dla młodzieży to często pomoc w podjęciu ważnych decyzji życiowych, ułożenie planu działania i wspieranie z życzliwością jego wchodzenie w dorosłe życie.

Coaching Rozwojowy dla dorosłych to analiza stanu obecnego, wsparcie przy zniwelowaniu blokad wewnętrznych i uwolnienie potencjału. Wsparcie w podjęciu trudnej decyzji, znalezienie odpowiedniej drogi życiowej, osobistej lub zawodowej. To praca z emocjami związanymi z obecnymi relacjami lub z wydarzeniami z przeszłości, po to, aby je przeżyć i uzdrowić. Zamykanie przeszłości, aby stała się naszym doświadczeniem i budowała mądrość wewnętrzną. Po to, aby być w pełni obecnym tu i teraz, gotowym do działania. Odzyskać spokój i siłę. Żyć pełnią życia.

Coaching dla Par jest wsparciem w czasie kryzysu. Często jest momentem zwrotnym w budowaniu relacji partnerskiej w małżeństwie lub związku. Wspiera w budowaniu głębokiej więzi, bliskości i czułości. Każdy kryzys może mieć pozytywny skutek, jeśli zaczniemy pracować z emocjami, zaczniemy słuchać się nawzajem na głębokim poziomie, czując w sobie dobroć, miłość i współczucie. To nauka empatycznej komunikacji, języka miłości dostosowanego do emocji każdego z partnerów. Nauka specjalnej Medytacji dla Par.

Coaching Systemowy – wsparcie dla osób z depresją, lękami, nerwicami, problemami z bezsennością, uzależnieniami. Dla osób zranionych emocjonalnie, po rozstaniach, samotnych, nieśmiałych. Głęboka praca z emocjami, aby je poczuć, uzdrowić i uznać, aby stały się przeszłością i odeszły. Wybaczenie innym, sobie samemu - niesie ogromną moc uzdrowienia. Miłość i Dobro jest siłą, która buduje nas od wewnątrz, daje siłę i poczucie własnej wartości. Krok po kroku – poczuć, zrozumieć, uzdrowić i żyć pełnią życia.