Magdalena Borodzicz-Zasadzińska

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie kształciła się w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy osób niedosłyszących i głuchych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami niedosłyszącymi (zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi) po zabiegach chirurgicznych wszczepienia implantu ślimakowego i po dopasowaniu aparatu słuchowego.

Przeprowadza diagnozę audiofonologiczną, programuje rozwój fonologiczny i językowy dzieci z zaburzeniami słuchu ,bada i ćwiczy percepcję dźwięków mowy, pamięć ,uwagę , analizę i syntezę słuchową.

Ponadto specjalizuje się w postępowaniu logopedycznym w przypadku osób z wadą zgryzu , rozszczepem wargi i podniebienia i innymi wadami anatomicznymi aparatu mowy.


Prowadzi także terapię w zakresie logopedii ogólnej dzieci i młodzieży.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 140 zł.